Hoppa till huvudinnehållet

Vem bestämmer vad – och för vem?

Publicerad:
Den så kallade vitsippekullen vid E45-rondellen kallas av den här insändarskribenten för åsen.
Den så kallade vitsippekullen vid E45-rondellen kallas av den här insändarskribenten för åsen. Foto: Andreas Dagström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I en svensk kommun är politiker förtroendevalda av de som röstat på dem.

Tjänstepersoner är anställda att på uppdrag utifrån kompetens och arbetsuppgifter på olika förvaltningsområden utföra sina åligganden. Arbetet skall följa gällande lagar och förordningar. De har att dels förbereda ärenden, ge politikerna ett underlag, dels att förverkliga politiska beslut. Ingen kan agera helt fritt. Ytterst har politikerna ett ansvar inför invånarnas, det vill säga de som valt dem. Det betyder att många som bor i en kommun har en förväntan att känna igen sig i det som händer och sker. Man vill också ha en kommunikation med de i kommunledningen. Att vara för eller emot något väcker starka känslor. Det betyder inte att man inte skall tas på allvar och lyssnas på.

I Åmål har en stor del av invånarna engagerat sig i de planer som kommunen nu driver med en entreprenör. Argument emot denna exploatering har getts från flera olika perspektiv och allvarliga negativa konsekvenser har beskrivits. Åsikterna är inte bara privata utan grundade i rapporter från forskning och undersökningar. Dessa har kommit hela året och visat samma sak. Det har gällt hälsa, klimat, ekonomi, med mera.

De senaste rapporterna denna vecka handlade om vilka kommuner i Sverige som har den svagaste skattekraften. Skattekraften är inkomsten hos invånarna som politikerna kan dra skatt ifrån. I Dalsland och Värmland har vi de fattigaste i landet, där Åmål kommer på plats 266, Bengtsfors 265, Mellerud 281, och så vidare. Det finns inte köpkraft för ytterligare konsumtion om inte skuldbördan skall ökas.

En glädjande rapport, för oss, som kom samma vecka är att de rikaste personerna står för de största utsläppen genom sin höga konsumtion. Här klarar vi oss bättre! Idag räknas faktiskt detta som en resurs: att ha kvar naturen.

Åmål har ett samarbete idag med Säffle kommun på flera områden. Det står till och med bådas namn på bilarna. Varför inte skaffa oss en samverkan när det gäller handeln? Vi kan stärka den centrala handeln i båda städerna och dela handelsområdet som redan finns.

Solweig E Johansson

Artikeltaggar

BeslutDalslandEntreprenörskapMiljöPolitikSäffleUtsläppÅmål