Hoppa till huvudinnehållet

Öronmärkta konstpengar går till viktigt rum

Publicerad:
I Päronsalen i Åmåls stadshus samlas kommunfullmäktige.
I Päronsalen i Åmåls stadshus samlas kommunfullmäktige. Foto: Andreas Dagström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

En överväldigande majoritet av Åmåls kommuns resurser, skattepengar såväl som statsbidrag, går till välfärden i form av äldrevård, socialtjänst, hemsjukvård, skola och förskola. Men en kommun har också andra uppdrag dit en liten del av budgeten går. Sådana frågor är exempelvis turism, näringsliv, fritid och kultur.

De gardiner som varit föremål för debatt kan tyckas som huvudlöst slöseri, om man betänker att motsvarande gardinlängder i dagligvaruhandeln skulle kunna köpas för betydligt mindre medel. I detta fall rör det sig inte dock inte om gardiner utan en textil konstinstallation som också, utöver sitt kulturella uttryck, också fyller funktioner i stadshusets päronsal. Mönstret är utvecklat av en lokal konstnär utifrån intervjuer med Åmålsbor, för att uttrycka allt det som Åmålsborna själva upplever som det bästa med sin kommun.

Finansieringen kommer från de 100000 kronor som i Åmåls kommuns budget är öronmärkta för inköp av offentlig konst. De flesta kommuner i Sverige avsätter sådana medel för att stödja lokal konst och försköna allmänna utrymmen.

Några ord kan också sägas om Åmåls stadshus och Päronsalen i synnerhet. Päronsalen är den lokala demokratins innersta rum. Här fattas beslut om Åmåls framtid. Här tas besök från utlandet emot och representation sker regelbundet, med exempelvis landshövding, riksdagsledamöter, näringsliv och allmänhet. Årligen besöks den av skolklasser från våra skolor, som besöker stadshuset för att lära sig om hur demokratin fungerar och hur de kan växa upp och bli en del av den. Varje år vigs också många Åmålsbor här, i de fall de väljer att vigas borgerligt. För de inblandade säkerligen en milstolpe och en av livets mest minnesvärda stunder. Kort sagt, rummet är viktigt och lika viktigt är det att genom möblering, konst och skötsel spegla den viktighet och representativitet som förväntas av det.

Denna historiskt stora satsning sker för våra äldre men också för att stärka arbetsmiljön för alla de som arbetar inom välfärden.

Att konstnärlig utsmyckning av detta rum också fyller en positiv funktion för att förbättra inomhusklimatet kan nog bara anses vara en lyckosam bonus. Till följd av Åmåls kommuns ansträngda ekonomiska läge, under längre tid, har stadshuset och Päronsalen under de senaste 30 åren varit eftersatta. Inomhusklimatet i salarna lämnar mycket övrigt att önska, vilket många av de besökande och förtroendevalda kan vittna om. Inte sällan behålls ytterkläderna på vintertid och sommartid krävs öppna fönster och dörrar för uthärdlig temperatur.

Att därför satsa en smula av kommunens budget på att rusta upp rummet är inte orimligt. Sannolikt kommer det under de närmaste åren krävas ytterligare investeringar, inte bara i stadshus utan andra eftersatta förvaltningslokaler. Detta för att kunna säkerställa arbetsmiljö för anställda, såväl som ett representativt intryck. Dock sker inte istället för utan tillsammans med långt mycket större satsningar på välfärden.

Nyligen beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att gå fram med förslaget att fullmäktige investerar 194 miljoner kronor i ett nytt äldreboende och ytterligare 26 miljoner till ett nytt tillagningskök. Förslaget väntas backas upp i fullmäktige av samtliga partier redan inom några veckor. Denna historiskt stora satsning sker för våra äldre men också för att stärka arbetsmiljön för alla de som arbetar inom välfärden.

I detta perspektiv framstår investeringar i konst, från öronmärkta pengar för just offentlig utsmyckning, som en skärva av en smula och är varken något konstigt eller – i vårt tycke – omdömeslöst.

Leif Aronsson (C)

fullmäktiges ordförande

Ewa Arvidsson (S)

fullmäktiges andre vice ordförande

Läs också

Artikeltaggar

BudgetarCenterpartietEkonomiEwa ArvidssonKommunfullmäktigeKommunstyrelsenKonstLeif AronssonPolitikSocialdemokraternaÅmålÅmåls kommun