Hoppa till huvudinnehållet

Provinstidningen – Alltid nära

Provinstidningen är den största lokala nyhetsförmedlaren i Åmål. Tre dagar i veckan gör vi en tidning med allt som händer i och runt Åmål. Varje dag informerar vi om aktuella händelser på provinstidningen.se och i vår nyhetsapp. Vi finns på plats för att bevaka och berätta. Nära händelserna. Nära människorna. Nära dig.

Allmän information

Upplagan är 3 200 ex (enligt TS helår 2019).

Chefredaktör och ansvarig utgivare är Elinor Thuresson.

PD ingår i NWT Media AB, som ingår i NWT Gruppen AB.

Organisationsnummer för NWT Media AB är 556194-4587

PDs historia

När Provinstidningen Dalsland startades 1911 av Axel R Olson, fanns redan konservativa Åmåls-Posten som dominerade tidning i Åmål. Axel R Olson var liberal lokalpolitiker och starkt engagerad i nykterhetsrörelsen, vilket avspeglades i Provinstidningens åsiktsspalter. Under ett halvsekel kämpade de två tidningarna om läsare och annonsörer.

Provinstidningen blev så småningom den större tidningen och 1958 kunde Åmål-Tidningen (Åmåls-Posten hade bytt namn 1927) inte längre fortsätta verksamheten. Under några år fortsatte emellertid ÅT att publiceras som ett par lokalsidor i NWT.

Som ensam lokaltidning har Provinstidningen sedan dess en helt dominerande ställning i Åmålsområdet.

Provinstidningen Dalsland var i grundarfamiljen Olsons ägo till 1976. Då övertog Sune Tholin genom sitt bolag Tholin & Larsson-Gruppen AB tidningen och PD blev partpolitiskt obunden. Tholin har därefter varit tidningens ledning.

Efter ett kort mellanspel med Alingsås-Kurirens Förvaltnings AB som delägare, såldes Provinstidningen Dalsland 2013 till Nya Wermlands-Tidningen AB.